Taraxacum hjeltii italic

Välkommen till vår hemsida

De här sidorna innehåller uppgifter om släktföreningen Hjelt och är främst avsedd för medlemmarna men också åt andra som är intresserade av släkten Hjelt. Med släkten Hjelt menar man ättlingar till svarvare Börjel Björnsson Hjelt som levde på 1600-talet i Åbo och deras makar.

Det lönar sig också att bekanta sig med Hjelt-bloggen som innehåller många intressanta artiklar om släktens känd och mindre kända historia.

Här hittar du också föredrag och texter från tidigare år.

På bilden nedan, deltagarna i det första familjemötet. Platsen är den tyska kyrkan i Helsingfors och datumet är den 13 augusti 1937.